ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η Βιωματική Διδασκαλία ως εκπαιδευτική προσέγγιση βασίζεται στις αρχές της «Ολιστικής Διδασκαλίας» όπου το μάθημα δεν διαχωρίζεται σε λεξιλόγιο, γραμματική, προφορικά και έκθεση αλλά είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και της συνεχούς εξάσκησης της γλώσσας με φυσικό τρόπο.

Στόχος μας είναι οι μαθητές μας να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις ολοκληρωτικά μέσα στην τάξη με την αποκλειστική ευθύνη των καθηγητών και όχι των μαθητών ή/και των γονέων. Γι’ αυτό το λόγο η δουλειά για το σπίτι θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες επιβάλλουν διαδραστική και ψηφιακή εξάσκηση αλλά και εξέταση της διδακτέας ύλης εξασφαλίζοντας ποιοτικό χρόνο για τα παιδιά μας να ασχοληθούν και με άλλες δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο η μάθηση μετατρέπεται σε μια ευχάριστη διαδικασία και παύει να θεωρείται καταναγκαστικό έργο!

Image
Διαδραστικά Παιχνίδια
Image
Επιτραπέζια
Image
Τραγούδια
Image
Παιχνίδια Ρόλων
Image
Ζωγραφική
Image
Θεατρικές Παραστάσεις
Image
Δημιουργική Γραφή

Στο πρόγραμμά μας έχουμε εντάξει ειδικό μάθημα για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο esf (English Sounds Fun). Oι μαθητές μαθαίνουν Αγγλικά μέσα από μνημονικές τεχνικές χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακό υλικό.

Οι ποικίλες δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να αντιστοιχούν τους ήχους με τα γράμματα με αποτέλεσμα να υπάρχει σωστή παραγωγή προφορικού λόγου και στη συνέχεια γραπτού.Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να μάθουν την Αγγλική Γλώσσα αβίαστα και ευχάριστα.

Μάθετε περισσότερα για τη μέθοδο esf πατώντας εδώ.

#

Εφαρμόζουμε ειδικές μέθοδος διδασκαλίας Suggestopedia & TPR. Πρόκειται για μεθόδους ολικής σωματικής ανταπόκρισης που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα ωστόσο δεν είναι διαδεδομένες στο σώμα των εκπαιδευτών. Με αυτές ο διδασκόμενος μπορεί να μάθει τρεις φορές γρηγορότερα μια γλώσσα απ’ ότι με τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτές πατώντας εδώ.

#

Αν και όλα τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της ουσιαστικής εμπειρίας, της αφής, της κίνησης, της παρατήρησης και της ακοής, παρατηρώντας τα καλύτερα θα διαπιστώσουμε κάποιες δυνάμεις και προτιμήσεις οι οποίες δηλώνουν τον τύπο μάθησης που υπερτερεί. Αξιολογούμε τους μαθητές μας μέσα από τεστ ωστε να εντοπιστεί ο κατάλληλος τύπος μάθησης για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Μάθετε περισσότερα...

#

Η τεχνολογία στην εκπαίδευση έχει παρουσιάσει ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη συμβάλλοντας θετικά στην επίδοση των μαθητών. Στο ΚΞΓ μας διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένες ψηφιακές αίθουσες οι οποίες παρέχουν ζωντανό μάθημα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως απουσία λόγω ασθένειας, ακραίων καιρικών φαινομένων, ή κάποιας οικογενειακής υποχρέωσης. Κατάλληλες εκπαιδευτικές πλατφόρμες δίνουν τη δυνατότητα για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία παρέχοντας στους μαθητές μας όλα τα εφόδια για εξέλιξη. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτές πατώντας εδώ.